TIN TỨC
ĐẤT NỀN KCN GIA THUẬN

Vùng quy hoạch Gò Công Đông

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Nghị định phê duyệt quy hoạch xây dựng huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030